شناسه : 23998954


در سال های اخیر عزاداران حسینی برای مبارزه با رسوم غلطی نظیر قمه زنی به رسم جدید اهدای خون در ایام محرم رو آوردند.

به گزارش یزد رسا؛ تصاویر زیر مربوط به اهدای خون توسط عزاداران هیات انصار ولایت دارالعباده یزد است.
 
آدرس کوتاه :