شناسه : 35964954


شیما وکیلی آتش نشان مروستی به عنوان اولین بانو از این شهر موفق به گرفتن گواهینامه پایه 1 رانندگی شد.

 یزدرسا،

 
آدرس کوتاه :