شناسه : 36551723


تصویر بسیاز دیدنی از طبیعت زیبای روستای منشاد از توابع شهرستان مهریز را ببینید.
آدرس کوتاه :