شناسه : 35976560


قمی عضو شورای شهر یزد با انتشار تصویری در اینستاگرام از امضای تفاهم نامه با یک شرکت چینی در خصوص تراموا و قطار حومه ای یزد خبر داد.

به گزارش یزدرسا،

 
آدرس کوتاه :