شناسه : 36176942

عکس/ تصادف منجر به فوت در ندوشن


تصادف خودرو سواری با یک دستگاه تریلی در ندوشن، یک کشته بر جای گذاشت.

به گزارش يزدرسا، عریض تر شدن جاده، ترمیم آسفالت و نظارت بر عبور و مرور تریلر ها در این مسیر، مهمترین مطالبات مردم محلی برای کاهش حوادث این چنینی است.

 
آدرس کوتاه :