شناسه : 37170343


حضور بدون تشریفات و متفاوت سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در راهپیمایی اربعین حسینی را مشاهده می‌کنید.

به گزارش یزدرسا، حضور بدون تشریفات و متفاوت سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در راهپیمایی اربعین حسینی را مشاهده می‌کنید.
آدرس کوتاه :