شناسه : 36068046


محسن صادقیان معاون عمرانی استاندار از پایان پروژه تکمیل بزرگراه بافق خبر داد.

 

 
آدرس کوتاه :