شناسه : 36012046

عکس/ ده سال پیش مجری یزدی کجا بود؟


مهدی قانع هنرمند یزدی نیز در چالش "ده سال" شرکت کرد.
آدرس کوتاه :