شناسه : 36143049


حضور ابوالقاسمی شهردار بهاباد برای رفع آبگرفتگی معابر سطح شهر بهاباد
آدرس کوتاه :