شناسه : 36012105


یک عقاب طلایی در تفت دچار برق گرفتگی شد.

به گزارش یزدرسا؛ لاشه عقاب طلایی تلف شده، بر اثر برق گرفتگی، توسط عوامل برق روستای ده بالا، به مامورین اجرایی حفاظت محیط زیست شهرستان تفت تحویل داده شد.
آدرس کوتاه :