شناسه : 36202040


واکنش کارشناس منابع اداره کل کتابخانه های عمومی استان یزد به انتخاب یزد به عنوان پایتخت کتاب ایران
آدرس کوتاه :