شناسه : 36202251

عکس/ واکنش کارگردان یزدی به عنوان جدید شهر!


واکنش علی نیکوکار کارگردان یزدی به انتخاب یزد به عنوان پایتخت کتاب ایران

یزدرسا،

 

 
آدرس کوتاه :