شناسه : 36384358


سیل ناشی از بارندگی های دیشب و امروز به تفت رسید و گویا وارد یکی از مساجد این شهر شده است.

یزدرسا؛Loading the player...
Loading the player...

آدرس کوتاه :