شناسه : 37774458


پاسدار مدافع سلامت محمود شمس الدینی پس از تلاش ها و خدماتی که در راه مبارزه با کرونا در بسیج جامعه یزد انجام داد، پس از تحمل چند روز بیماری کرونا به شهادت رسید.

به گزارش یزدرسا، پاسدار مدافع سلامت محمود شمس الدینی پس از تلاش ها و خدماتی که در راه مبارزه با کرونا در بسیج جامعه یزد انجام داد، پس از تحمل چند روز بیماری کرونا به شهادت رسید.
آدرس کوتاه :