شناسه : 36660807


فرماندار مهریز با اشاره به افزایش دمای هوا و تبعات ناشی از خشکسالی سال های گذشته در مراتع شهرستان نسبت به احتمال وقوع حریق در عرصه های منابع طبیعی منطقه هشدار داد و خواهان همکاری و آمادگی تمام دستگاه های اجرایی مسئول شد.

به گزارش یزدرسا، رضا زارع زاده مهریزی در جلسه ستاد مدیریت بحران با موضوع اطفای حریق در عرصه های منابع طبیعی شهرستان افزود: حفظ آمادگی توسط اعضای ستاد بحران با همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی و مردم برای پیشگیری و مقابله با حوادث آتش سوزی ضروری است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش بارندگی در سال آبی و تقویت پوشش گیاهی، تراکم بوته های گیاه و پیش بینی بحرانی بودن فصل تابستان باید مردم در کنار مسئولان دستگاه های اجرایی در پیشگیری از حوادث حتمالی آمادگی داشته باشند.

همچنین رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز گفت: رزمایش آمادگی اعضای یگان حفاظت منطقه در پیشگیری از حوادث و آتش سوزی در مراتع در چند مرحله انجام شد و مشکلی برای اطفای حریق نیست.

سیدعلی باقری افزود: دستگاه های اجرایی و تشکل های مردمی باید این اداره را در انجام وظایف و ماموریت های خود در اطفای حریق های احتمالی در مراتع بخش مرکزی کمک کنند.

این مسئول به نقش مهم مردم در جلوگیری از گسترش آتش سوزی در مراتع اشاره کرد و بیان داشت: از روستاییان، بهره برداران، دهیاران و شوراها درخواست شد تا نسبت به آتش سوزی در مراتع حساسیت باشند و با مشاهده حریق مراتب را با شماره تلفن امداد جنگل و مرتع «۱۵۰۴» اطلاع رسانی تا یگان حفاظت منابع طبیعی به موضوع رسیدگی کنند.

باقری اظهار کرد: حفظ نظام مند از عرصه‌های ملی و طبیعی نه تنها توسط این اداره و دستگاه‌ها بلکه باید به عنوان یک تکلیف در بین مردم مطرح گردد و همه مکلف به رعایت آن باشند.
آدرس کوتاه :