شناسه : 36436549


مجتبی زارعی تماشاگری که دیشب در جریان بازی پرسپولیس - سپاهان روی سکوها جان باخت.

به گزارش یزدرسا؛ بکب از کانال های خبری یزد نوشت:بنابر بر اخبار واصله، یکی از همشهریان یزدی در درگیری های دیشب بازی سپاهان و پرسپولیس فوت شده است.

مجتبی زارعی تماشاگری که دیشب در جریان بازی پرسپولیس - سپاهان  روی سکوها جان باخت.

رئیس اورژانس تهرانگفت: بازی سپاهان و پرسپولیس ۲۴۵ مصدوم داشت که ۴۴ نفر از آنها به مراکز درمانی انتقال یافته و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند.
آدرس کوتاه :