شناسه : 32254891


دامداران و کشاورزان خاتم در اعتراض به صدور مجوز پروانه اکتشاف معدن برای شخصی غیر بومی تجمع کردند.Loading the player...

آدرس کوتاه :