شناسه : 34716825


بر اساس نظر مراجع، نماز عید فطر در غیبت امام زمان بایستی توسط ولی فقیه یا منصوبین وی اقامه جماعت شود.
آدرس کوتاه :