شناسه : 36551608


هجوم پشه ها در شهر شاهدیه یزد که ناشی از پسابد تصفیه خانه است کودکان این منطقه را دچار رنجش کرده است.

یزدرسا؛ 

 Loading the player...

آدرس کوتاه :