شناسه : 37898185


اهالی محلات مختلف میبد برای کمک به هموطنان آسیب دیده از کرونا دست به دست هم دادند.روایت همدلی و کمک مومنانه خیرین هیئت فاطمیه فیروزآباد

توزیع گوشت میان نیازمندان توسط مردم بفروئیه 

توزیع 800 بسته غذایی توسط خیرین محله بشنیغان


آدرس کوتاه :