شناسه : 37174759


در شهر کاظمین عراق مردم با شعار علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به مداخله در اعتراضات مردمی و ایجاد التهاب و آشوب اعتراض کردند.Loading the player...

آدرس کوتاه :