شناسه : 37722170
جهاد ادامه دارد، سنگر عوض شده..


بسیجیان یزدی در امتحان مقابله با کرونا نیز در کنار ادارات دولتی و کادر درمان خوش درخشیدند.Loading the player...

آدرس کوتاه :