شناسه : 37763509


جهادگران بسیجی یزد همگام با سایر ارگان های متولی امر اقدام به ضدعفونی اماکن عمومی شهر یزد می کنند.

به گزارش یزدرسا، ویدئوی زیر گوشه ای از فعالیت های جهادی مجموعه هیات شهدای گمنام و پایگاه شهید قهاری سعید را به تصویر کشیده است.Loading the player...

آدرس کوتاه :