شناسه : 37454713
بازخوانی؛


مردم میبد پس از اقامه نماز جمعه همزمان با سراسر کشور با سر دادن شعار مرگ بر امریکا، اقدام جنایتکارانه امریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی را محکوم کردند.

به گزارش یزدرسا، درایام عید به نشانه ادای احترام به شهید سلیمانی به بازخوانی حال و هوای یزد در آن روزها می پردازیم.مردم میبد در تاریخ (98/10/13) پس از اقامه نماز جمعه همزمان با سراسر کشور با سر دادن شعار مرگ بر امریکا، اقدام جنایتکارانه امریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی را محکوم کردند.Loading the player...

آدرس کوتاه :