شناسه : 36976842
این بی‌راهه ها را دست کم نگیرید


بیان برخی از اشعار غلوآمیز و خرافاتی در ایام محرم در راستای تبیین فلسفه قیام عاشورا نبوده که ضروری است مداحان با مراجعه به متون و کتابهای مرجع مذهبی نسبت به این مهم اقدام کنند.

به گزارش یزدرسا، بیان برخی از اشعار غلوآمیز و خرافاتی در ایام محرم به تاکید کارشناسان امور مذهبی در راستای تبیین فلسفه قیام عاشورا نبوده که ضروری است مداحان با مراجعه به متون و کتابهای مرجع مذهبی نسبت به این مهم اقدام کنند.

مداح باید استاد اخلاق داشته باشد. اگر مداح اخلاقیات را کار نکرده باشد و استاد اخلاق نداشته باشد نمی تواند نوکر خوب اهل بیت باشد. آفت‌هایی در مداحی است که اگر اخلاق نباشد فسادآور می‌شود. مردم مادحین را وابسته به امام حسین (ع) می‌دانند بر همین اساس توقع دیگری از آنها دارند و لذا باید مادحین در رفتار، کردار و اخلاقشان دقت کنند. تمام کارهای آنها زیر ذره بین است. باید مراقب باشند اعمالشان طوری نشود که مردم از اهل بیت زده شوند.

در فیلم زیر دیدگاه مردم یزد پیرامون نوع استفاده مداحان از اشعار و سبک های مداحی را می بینیم:

 Loading the player...

آدرس کوتاه :