شناسه : 37901458


جوان کارآفرین میبدی با همکاری بسیج سازندگی میبد اقدام به احداث استخر پرورش ماهی تیلاپیا با ظرفیت پرورش بیست تُن ماهی در سال کرده است.

به گزارش یزد رسا؛ محمد شکاری این استخر پرورش ماهی تیلاپیا را در اردوگاه قدس ناحیه مقاومت بسیج میبد احداث کرده است.
 


Loading the player...

آدرس کوتاه :