شناسه : 2876554
در روز اول ثبت نام یارانه ها رخ داد :


در روز اول ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه برق خیابان نهرمسیح شرقی هرات به دلیل جابه جایی تیر برق چند ساعت قطع شد .

به گزارش یزدرسا، در روز اول ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه ، برق خیابان نهرمسیح شرقی هرات به دلیل جابه جایی تیر برق چند ساعت قطع شد .

به گزارش طنین خاتم  در اولین روز از ثبت نام یارانه ها، برق اهالی خیابان نهرمسیح شرقی هرات  از ساعت  ۹ صبح امروز قطع و بعد از دو ساعت وصل شد که طی تماسی که با اداره برق شهرستان گرفته شد علت بروز این اتفاق  را جا به جایی تیربرق اعلام کردند .

 

 


آدرس کوتاه :