شناسه : 37910652

قول شهردار یزد برای تغییر در ایستگاه‌های خط واحد


عزیزی شهردار یزد گفت: قول می‌دهیم که برنامه نوسازی و بازسازی ایستگاه‌ها را دنبال و شکل و حالت جدیدی را به این بخش بدهیم.

به گزارش یزدرسا، ایستگاه‌های خط واحد یکی از مهمترین مکان ها برای شهروندانی است که در راستای حفظ محیط زیست و کمک به ترافیک در هر شهر و استان تصمیم گرفته‌اند تا از ناوگان اتوبوس‌های درون شهری استفاده کنند.

پس برای احترام به این شهروندان که توجه ویژه ای به شهر و استان خود دارند بهتر است بحث احترام متقابل را در نظر گرفت و مکانی را برای شهروندان ایجاد کرد که آنها هم احساس رضایت داشته باشند.

با نگاه به ایستگاه‌های خط واحد در شهر یزد می بینیم که بسیاری از شکل عادی خود خارج و به یک مکان نامناسب برای انتظار مردم تبدیل شده اند که چندین بار هم از سوی مسئولان مربوطه برای تغییرات در آن قول هایی داده شد ولی عمل آنچنانی مشاهده نشد.

در این راستا در گفتگو با شهردار یزد جویا شدیم که آیا قرار است برای نوسازی و بازسازی ایستگاه‌های خط واحد کاری صورت گیرد یا خیر.

برنامه جدیدی برای ایستگاه‌های خط واحد یزد داریم

جمال الدین عزیزی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به برنامه شهرداری یزد برای بازسازی و نوسازی ایستگاه‌های خط واحد، گفت: طرح های مختلفی در راستای تغییرات در ایستگاه‌های اتوبوس شهری در شهرداری یزد وجود داشت که کاری صورت نگرفت.

شهردار یزد با اشاره به طرح این سازمان برای ایستگاه‌های اتوبوس شهری، خاطرنشان کرد: به شکلی از طریق بحث سرمایه گذاری بتوانیم با نوسازی و تغییرات در ایستگاه‌های خط واحد از فضای تبلیغاتی آن استفاده و طرح هایی انجام شود که از این حالت کنونی خارج شود.

وی با تاکید بر اینکه تغییرات در ایستگاه‌های اتوبوس شهری در دستور کارمان است اضافه کرد: قول می‌دهیم که برنامه نوسازی و بازسازی ایستگاه‌ها را دنبال و شکل و حالت جدیدی را به این بخش بدهیم.

عزیزی خاطرنشان کرد: برنامه شهرداری یزد برای تغییر در حالت ایستگاه‌های خط واحد این است که از طریق بحث سرمایه گذاری این طرح را یزد اجرایی کنیم که زمان آن مشخص نیست چون بیماری کرونا شرایط را به شکلی درآورده که نمی توان از کسی برای سرمایه گذاری انتظار داشت.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :