شناسه : 37790497
گزارش تصویری/


دانشجویان بسیجی شهرستان ابرکوه اقدام به تهیه و توزیع مواد ضدعفونی کننده، دوخت ماسک و ضدعفونی معابر برای مهار کرونا می کنند.
آدرس کوتاه :