شناسه : 37761011


مجموعه انیمیشن برای اینکه کرونا نگیریم، کاری از مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج است که آموزش های لازم برای دوری و عدم ابتلا به کرونا را به تصویر کشیده است.

به گزارش یزدرسا، مجموعه انیمیشن برای اینکه کرونا نگیریم، کاری از مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج است که آموزش های لازم برای دوری و عدم ابتلا به کرونا در اماکن آموزشی، مترو و اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی، مساجد و اماکن مذهبی و فروشگاه‌ها و مراکز خرید را به تصویر کشیده است.

 

دوری از کرونا در اماکن آموزشی
برای اینکه در مترو و اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی کرونا نگیریم
برای اینکه در مساجد و اماکن مذهبی کرونا نگیریم
برای اینکه در فروشگاه‌ها و مراکز خرید کرونا نگیریمآدرس کوتاه :