سرویس عکس سرویس عکس

مراسم تعزیه خوانی و تشییع نمادین پیکر امام رضا (ع) بر دوش زنان میبدی