شناسه : 27194531
در این روزهای پایانی


مردم این روزها با مشکلات اساسی دست و پنجه نرم می کنند، بی کاری، حقوق های عقب مانده ، اجناس گران و رکود شدید بی سابقه همه برای خسته کردن یک جامعه کافی است. بهتر است دولت محترم در این روزهای پایانی شکست را پذیرفته و به جای فرافکنی و نق زدن واقعیت را بپذیرد.

یزد رسا به نقل از نسیم صادق، هرچه به روزهای پایانی دولت یازدهم نزدیک تر می شویم شاهد اظهارات غیر متعادل تری نسبت به اوضاع جامعه از تریبون رئیس جمهور محترم می شویم. اظهاراتی نظیر " دولت‌ به قول‌هایش عمل کرد؛ شرمنده مردم نیستیم"، "مردم را مأیوس نکنید و دروغ نگویید!"، "از برجام نترسید، حرف بزنید"، "تعریف از دولت حرام نیست!"، "دولت‌ به قول‌هایش عمل کرد؛ شرمنده مردم نیستیم"، "خدا به ما عقل داده، همیشه نمی‌شود مشت گره کرد!"، " دو روز گوشت گران می شود خبر اول تلویزیون است" و .... از جمله بیاناتی است که نه تنها هیچ سنخیتی با واقعیت جامعه ایران ندارد بلکه خود باعث ایجاد بیگانگی مردم نسبت به دولت می شود.

در واقع این دولت است که با بیانات غیرواقعی و سطحی خود، عملکرد ضعیف خود را به یک باره تخریب می کند، نه منتقدان و رسانه های منتقد دولت. بدیهی است که مردم به عنوان مالکان اصلی کشور رفتار مسئولین مملکتی را به دقت رصد می کنند و اعمال و کردار دولت مردان را با گفتارشان مقایسه می کنند. در این بین یک خلاء عظیم در این اعمال و گفتار وجود دارد که خود اثر مخرب تری نسبت به آنچه روحانی از آن گله مند است، دارد.

مردم این روزها با مشکلات اساسی دست و پنجه نرم می کنند، بی کاری، حقوق های عقب ماند، اجناس گران و رکود شدید بی سابقه همه برای خسته کردن یک جامعه کافی است. بهتر است دولت محترم در این روزهای پایانی شکست را پذیرفته و به جای فرافکنی و نق زدن واقعیت را بپذیرد و با سکوت خود آرامش روانی را به مردم برگرداند.

اینکه یک کارگر با حقوق عقب افتاده پنج، شش ماهه که عصرها نیز با ماشین خود برای امرار معاشش به مسافر کشی مشغول است، از رادیو بشوند که رئیس دولت به جای همدردی با مردم، حرف هایی نظیر " دولت‌ به قول‌هایش عمل کرد؛ شرمنده مردم نیستیم"، را تحویلشان بدهد، درد مضاعفی در کنار دردهای دیگر را به دوش خواهد کشید.

یا در نمونه ای دیگر، رئیس جمهور محترم در نشستی که در سفر به اهواز صورت گرفته بود، برای خنثی کردن واکنش ها به عملکرد دولتش اینطور عنوان کرد:«چی شد الان خشکسالی شد؟ اینکه در روایات آمده اگر معروف را زیر پا گذاشتید، اگر منکر ترویج شد، عذاب الهی می‌آید؛ بعضی از عذاب‌ها همین‌هایی است که می‌بینیم. فکر می‌کنیم و می‌گوییم! مقصود این است که ما دروغ گفتیم و سیل آمد. نه معروف و منکر فقط دروغ و نماز نیست. هر چیز زشت و ناپسندی منکر است.»

 دولتی که روزگاری «برجام» را هدیه خداوندی معرفی کرده بود، امروز عملکرد ضعیفش را به پای منکر در جامعه می نویسد در حالی که مردم تابع سیاست های دولت هستند و رفتار دولت تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد. حال آنکه این اظهارت تنها از سر بی کفایتی فریاد زده می شود وگرنه درخت پربار سر تعظیم فرود می آورد.

ابوالفضل دهقانی اشکذری
آدرس کوتاه :