سرویس عکس سرویس عکس

مسجد جامع یزد در اربعین سید و سالار شهیدان غرق در ماتم و عزا شد