شناسه : 37259317
آیت الله مدرسی:

مسئولین هم جهت با منافع ملی و در حمایت از مردم محروم عمل کنند/ سلب امنیت؛ توطئه خطرناک دشمنان مردم


مدرسی تاکید کرد: امیدواریم تصمیمات مسئولین در قالب منافع ملی و با توجه به حمایت از توده های محروم جامعه اخذ و اجرایی شود.

آیت الله سید محمدکاظم مدرسی در مصاحبه با خبرنگار یزد رسا با اشاره به برخی ناآرامی ها در پی طرح سهمیه بندی بنزین گفت: قطعاً هر حرکتی که موجب خوشحالی انسان های عنود با نظام، انقلاب و اسلام مانند سلطنت طلبها، منافقین و مراکز شرور دیگر می شود، محکوم است.
امام جمعه بخش مرکزی یزد بیان داشت: در این زمینه باید مطالبات مردمی از مجرای قانونی خود دنبال شود. مردم ما اگر اعتراضی دارند، نظری دارند باید به مراکز تصمیم گیر، به نمایندگان مجلس مراجعه کنند و نظرات خود را به آنها منتقل کنند. آنها هم با توجه به دیدگاه های مردمی و منافع کشور تصمیم می گیرند.
وی اظهار کرد: آتش زدن بانک، حمله به مراکز دولتی و دینی همچنان که رهبرانقلاب فرمودند جز نا امنی چیزدیگری در پی ندارد.
آیت الله مدرسی تصریح کرد: یکی از خطرناک ترین برنامه هایی که در حال حاضر با توجه به نگاه های کینه توزانه ای که دشمن دارند بحث سلب امنیت در کشور است. در این زمینه باید همه اعم از توده های مردم، نیروهای امنیتی و دوستداران نظام و انقلاب مراقب باشند  و نسبت به اقدامات اشرار نظارت کامل داشته باشند.
امام جمعه بخش مرکزی یزد افزود: همیشه باید رسیدگی به حق را از مجرای قانونی خود مطالبه کرد. خارج از مجرای قانونی انسان به حق نمی رسد و یا اینکه خسارات مضاعفی را متحمل می شود. لذا اگر افراد اعتراضی هم دارند باید آن را از مجرای قانونی خود دنبال کنند.
وی ابراز داشت: از دغدغه مندی رهبر انقلاب نسبت به امنیت کشور،که برای هر جامعه ای مهمترین مساله است، سپاس گذاریم و دخالت بیگانگان و گروههای شرور نظیر سلطنت طلبان و منافقین و تحریکات آنها در فضای مجازی را محکوم می کنیم.
مدرسی در پایان تاکید کرد: امیدواریم تصمیمات مسئولین در قالب منافع ملی و با توجه به حمایت از توده های محروم جامعه اخذ و اجرایی شود.
انتهای پیام/
 
آدرس کوتاه :