شناسه : 34658135


با پنج رای شورای شهر تفت، «وحید فتوحی» به عنوان شهردار جدید تفت انتخاب شد.

به گزارش یزدرسا به نقل از صبح تفت، پس از استعفای پرحاشیه فاطمی از سمت شهرداری تفت برای حضور در میراث فرهنگی استان یزد و پس از کش و قوس های تکراری و نخ نما شده شورای شهر تفت بالاخره این شورا، شهردار جدید این شهر را انتخاب کرد.

از میان گزینه های مختلف پست شهرداری تفت، اسامی «حاتمی» شهردار سابق ابرکوه و «فتوحی» از دوستان و نزدیکان فاطمی شهردار قبلی تفت بیش از همه مطرح بود که سرانجام در جلسه اخیر شورای شهر تفت با 5 رای «وحید فتوحی» به عنوان شهردار جدید تفت انتخاب شد.

حال باید دید گزینه انتخابی شورای شهر همانند شهردار قبلی تفت کمتر از شش ماه با استفاده از موقعیت شهرداری، پست جدیدی را بدست خواهد آورد یا خیر؟!

 
آدرس کوتاه :