شناسه : 36211691
علی رغم 14 ماه نادیده گرفتن دستور رئیس جمهور؛


در حالی که روحانی 14 ماه قبل فرمانداران را ملزم به سکونت در محل خدمت خود کرده بود، امروز استاندار یزد از استعفای فرماندار اردکان به دلیل عدم سکونت در این شهرستان خبر داد!

به گزارش یزدرسا، منابع خبری از خداحافظی هادی مقیمی با سمت فرماندار اردکان خبر می دهند. محمدعلی طالبی، استاندار یزد نیز در این باره گفته است: چندی پیش در پی الزام وزارت کشور به سکونت فرمانداران در محل ماموریت خود، آقای مقیمی از سمت خود استعفا داده است.

این در حالی است که وزیر کشور آذر ماه 96 گفته بود: طبق دستور رئیس جمهور استانداران و فرمانداران ملزم هستند در محل خدمت خود سکونت داشته باشند.

اجرای این حکم با تاخیر 14 ماهه موجب شده تا سخنان استاندار یزد برای رسانه ها پذیرفته شده نباشد و برخی برکناری و یا بازنشستگی وی را عامل این رویداد معرفی کنند.
آدرس کوتاه :