شناسه : 34616445


طرح پاك سازي نقاط جرم‌خيز و آلوده‌ي شهر بهاباد اجرا شد و 31 نفر در رابطه با جرايم دستگير و با تشكيل پرونده به دستگاه قضايي معرفي شدند.
آدرس کوتاه :