شناسه : 37846335


مردم محله بشنیغان میبد با اجرای «طرح ضیافت» در آستانه ماه مبارک رمضان مهربانی را به خانه نیازمندان بردند.
آدرس کوتاه :