شناسه : 38441879

نجات آهوی زخمی در مهریز


شهروند استان فارس یک رأس آهوی زخمی را در جاده پیدا کرد و به پاسگاه تنگ چنار مهریز تحویل داد.

به گزارش یزدرسا؛ حاجی حسینی دهیار روستای چنار گفت: مجید حرمتی جوان دوست دار طبیعت شهر مشکان استان فارس یک راس آهو را که به دلیل برخورد با خودرو از ناحیه پا دچار شکستگی و در کنار جاده تنگ چنار رها شده بود، پیدا کرد.

او افزود: این شهروند استان فارس آهوی زخمی را به پاسگاه انتظامی منطقه تنگ چنار تحویل داد تا برای مداوا و درمان به محیط زیست تحویل داده شود. 

حاجی حسینی افزود: آهوی آسیب دیده، به محض تیمار و اطمینان از بهبودی کامل در زیستگاه اصلی خود رهاسازی خواهد شد.
آدرس کوتاه :