شناسه : 36769318
معاون اداره کل صمت یزد:


معاون اداره کل صمت یزد گفت: نرخنامه هایی که به صمت ارسال می شود صرفاً پیشنهاد است برای همین بررسی دوباره ای با نظر مدیرکل صمت استان بر روی آن انجام خواهد شد و اگر مشکلی خاصی وجود نداشته باشد نرخنامه طی 2 تا 3 روز تایید خواهد شد.

معاون بازرگانی اداره کل صمت در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، در رابطه قیمت گذاری خدمات اداری گفت: روند قیمت گذاری کالاها و خدمات اولویت 2 بدین گونه خواهد بود که کمیته با حضور اتحادیه، اتاق اصناف و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار و پس از نهایی شدن قیمت ها، نرخنامه تعیین شده برای تایید نهایی به اداره صمت ارسال می شود و شخص مدیرکل صمت با بررسی کامل، نرخنامه را تایید خواهد کرد.

نرخنامه تا به تایید مدیرکل صمت نرسد، فقط پیشنهاد است/ هیچ گونه اقدامی خلاف قانون نداشته و نخواهیم داشت

افشار پور اذعان داشت: بنابراین هیچ نرخنامه ای تا به تایید مدیرکل صمت استان نرسد، نرخنامه محسوب نشده و در حد یک پیشنهاد است.

وی تصریح کرد: هیچگونه اقدام بر خلاف قانون توسط سازمان صمت نگرفته و نخواهد گرفت چراکه این نهاد مجری و ناظر اجرای قانون است و صحبت ها و حواشی در رابطه با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان درست نبوده و بعضاً به خاطر اغراض شخصی است.

روند تایید نرخنامه ها 2 تا 3 روز خواهد بود/ علت طولانی شدن بررسی دقیق تر است

این مقام مسئول در رابطه با علت روند طولانی تایید نرخنامه ها در سازمان صمت، گفت: نرخنامه هایی که به صمت ارسال می شود صرفاً پیشنهاد است برای همین بررسی دوباره ای با نظر مدیرکل صمت استان بر روی آن انجام خواهد شد و اگر مشکلی خاصی وجود نداشته باشد نرخنامه طی 2 تا 3 روز تایید خواهد شد.

انتهای پیام/م*
آدرس کوتاه :