شناسه : 30850373
بر اساس نتایج سرشماری سال 95؛


مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ استان یزد، نتایج حاصل از سرشماری استان را اعلام کرد.

به گزارش سرو ابرکوه به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، حمیدرضا نصیری زاده اظهار داشت: استان یزد در سال ۱۳۳۵ بالغ بر ۳۸۱ هزار نفر جمعیت داشته است، این میزان در سال ۱۳۶۵ به ۶۲۰ هزار نفر رسیده، جمعیت در سال ۱۳۷۵ بیش از ۷۵۰ هزار نفر بوده، در سال ۱۳۸۵ به بالغ بر ۹۲۴ هزار نفر، در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و چهار هزار نفر و در سرشماری ۱۳۹۵ به بالغ بر یک میلیون و ۱۳۸ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: متوسط نرخ رشد سالیانه طی دوره ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵، ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ به ترتیب: ۴.۹۹ درصد، ۱.۹۲ درصد، ۲.۱ درصد، ۱.۶۸ درصد و ۲.۵۳ درصد بوده است.

نصیری زاده عنوان کرد: استان بر اساس نتایج سرشماری، ۱.۴ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و در رتبه ۲۴ استان ها قرار دارد و طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، سالیانه به طور متوسط بالغ بر ۲۶ هزار نفر به جمعیت استان افزوده شده است و یزد رتبه نخست را در بالاترین نرخ رشد جمعیت در کشور داراست.

وی گفت: بر اساس نتایج سرشماری، ۵۱ درصد جمعیت استان مرد و بقیه زن هستند همچنانکه ۸۵ درصد جمعیت در مناطق شهری و ۱۵ درصد در روستاها زندگی می کنند؛ ذکر این نکته حائز اهمیت است که برنامه ها در این جهت بود تا ماندگاری در روستاها افزوده شود ولی این روند به سمت شهرنشینی تداوم یافته است.

نصیری زاده یادآور شد: باتوجه به جمعیت یک میلیون و ۱۳۸ هزار نفری و وسعت ۷۴ هزار کیلومتر مربعی استان در سال ۱۳۹۵، تراکم استان ۱۵.۲ نفر بر کیلومتر مربع است که استان از این حیث در رده های آخر میان استانهاست.

وی اظهار داشت: نسبت جنسی در استان ۱۰۶ است به این معنا که به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۰۶ مرد در استان زندگی می کنند؛ این نرخ در کشور ۱۰۳ است و نرخ باسوادی نیز در کشور ۹۰.۹ درصد است در حالی که باسوادی در کشور ۸۷.۶ درصد است.

نصیری زاده افزود: بعد خانوار استان در سال های اخیر تغییراتی داشته است، به طوری که از ۴.۴ در دهه ۴۰ و ۴.۶ در دهه ۶۰ به ۳.۳ در دهه ۹۰ کاهش یافته است.

وی بیان کرد: سهم شهرستان ها نیز در سرشماری ۱۳۹۵ تغییر یافته است، یزد با ۶۵۶ هزار نفر و ۵۸ درصد بیشترین سهم در میان شهرستان ها و سپس میبد و اردکان با ۹ درصد، مهریز ۵ درصد، ابرکوه، بافق و تفت ۴ درصد، خاتم و اشکذر با ۳ درصد و  بهاباد با ۱۷ هزار نفر و یک درصد در رده های بعدی قرار دارند.

نصیری زاده عنوان کرد: هرم سنی استان نیز از نتایج سرشماری استخراج شده، به طوری که بیشتر گروه سنی در استان با بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر به رده ۳۰ تا ۳۴ سال اختصاص دارد و باید برنامه متناسب با هرم سنی طی سال های آینده صورت پذیرد.

وی ادامه داد: نرخ رشد جمعیت شهرستان های استان طی سال ۹۰ تا ۹۵ بر اساس نتایج سرشماری محاسبه شده، اردکان با ۴.۷۳ درصد در رتبه اول، بافق با ۳.۹۶ درصد در رده دوم، مهریز با ۳.۲۳ درصد، میبد با ۲.۸۸ درصد، یزد با ۲.۴۱ درصد، بهاباد با ۲.۳۵ درصد، ابرکوه با ۲.۰۱ درصد، اشکذر با ۲.۰۱ درصد، خاتم با ۰.۷۹ درصد در رده های بعدی و تفت با منفی ۰.۵۶ درصد در رده آخر قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد همچنین با اشاره به وضعیت فعالیت و بیکاری شهرستان های استان نیز یادآور شد: خاتم با ۴۶.۵ درصد، اردکان با ۴۴.۷ درصد، اشکذر با ۴۳.۷ درصد، ابرکوه با ۴۲.۱ درصد، مهریز با ۴۱.۸ درصد، بافق با ۴۰.۷ درصد، میبد با ۴۰.۴ درصد، بهاباد با ۳۹.۹ درصد، یزد با ۳۹.۲ درصد و تفت با ۳۷.۷ درصد بیشترین میزان نرخ فعالیت را دارند.

وی تاکید کرد: نرخ بیکاری شهرستان ها نیز بدین ترتیب است؛ بهاباد با ۱۷.۱ درصد، خاتم با ۱۵.۲ درصد، ابرکوه با ۱۳.۶ درصد، یزد با ۱۲.۸ درصد، تفت با ۱۲.۷ درصد، اردکان با ۱۰.۷ درصد، اشکذر با ۹.۷ درصد، بافق با ۹.۶ درصد، مهریز با ۹.۴ درصد و میبد با ۹.۲ درصد.

نصیری زاده تصریح کرد: از مجموع جمعیت یک میلیون و ۱۳۸ هزار نفری استان، ۵۱ هزار و ۷۴۳ نفر افغانی، هزار و ۷۱۲ نفر عراقی، ۹۲ نفر پاکستانی، دو نفر تبعه ترکیه، ۹۴ نفر از سایر کشور ها و هزار و ۷۸۹ نفر نیز تابعیت خود را اظهار نکرده اند.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۱ شهر استان، شهر یزد با ۵۳۰ هزار نفر بیشترین جمعیت و خضرآباد با ۵۳۵ نفر کمترین جمعیت را داراست. در این بین شهر حمیدیا با ۶.۷۱ درصد بیشترین نرخ رشد جمعیت و شهر خضرآباد با منفی ۱.۶۴ درصد کمترین نرخ رشد جمعیت را دارد.

نصیری زاده اضافه کرد: بر اساس نحوه تصرف محل سکونت، خانوارهای شهرستان یزد با ۳۳.۶ درصد بیشترین سهم را در منازل استیجاری دارد و شهرستان خاتم با ۱۳.۵ درصد کمترین سهم مستاجری را دارد. در بین شهرهای استان نیز، حمیدیا با ۳۹.۸ درصد بیشترین سهم را در این رابطه دارد.

انتهای پیام/ ف
آدرس کوتاه :