شناسه : 34720978


رئیس حوزه قضایی بخش مروست گفت: با توجه به نرخ بیکاری در منطقه و حضور اتباع بیگانه که در فصل برداشت محصول بر تعداد آنان افزوده می شود لزوم برنامه ریزی در این مسئله را ثابت می کند.

به گزارش یزدرسا، مرتضی حدادزاده در جلسه با مسئولان اداری بخش مروست، افزود: آسیب های فرهنگی،اجتماعی و بهداشتی ودرمانی، عدم کمک به تولید و رونق مالی و اقتصادی شهر و ممنوعه بودن منطقه خاتم برای حضور این اتباع دلایلی است تا در همکاری بخشداری،نیروی انتظامی و اداره کار و رفاه اجتماعی برنامه هایی جهت طرد اتباع بیگانه تدوین و اجرا گردد.

وی اظهار داشت: در موضوع لزوم استفاده نیروی کار بومی به کارفرمایان و کشاورزان اطلاع رسانی انجام شده و فرصتی هم داده شده تا از نیروی بومی استفاده نمایند که پس از اتمام مهلت مذکور نسبت به جمع آوری و طرد اتباع غیر مجاز اقدام و با کارفرمایان خاطی برخورد خواهد شد.

این مقام قضایی بر تأمین نیروی کار جهت جایگزین نمودن با کارگران اتباع بیگانه از طریق دفتر کاریابی مروست با همکاری اداره کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد و گفت: تشکیل تیم گشت مشترک و برخور با کارفرمایانی که از اتباع بیگانه در کار های کشاورزی خود استفاده می کنند توسط اداره کار و امور اجتماعی  شهرستان ،نیروی انتظامی و بخشداری از دیگر اقداماتی است که می تواند اثر گذار باشد.

وی تصریح کرد: به افرادی که در داخل شهر اقدام به اجاره دادن منازل مسکونی خود به اتباع بیگانه غیر مجاز مبادرت نمایند، توسط مرکز بهداشت و درمان و شورای اسلامی  شهر و شهرداری شناسایی و هشدار لازم داده خواهد شد در صورت عدم همکاری در این زمینه اقدامات قضایی صورت خواهد گرفت.
آدرس کوتاه :