شناسه : 38610238

نشت یابی 8 هزار و 600 کیلومتر از شبکه توزیع در شرکت گاز استان یزد


مدیرعامل شرکت گاز استان یزد از نشت یابی 8 هزار و 600 کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه توزیع توسط بازرسی فنی این شرکت در نیمه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش یزدرسا؛ علی اکبر میدانشاهی با اشاره به اهمیت فرآیند نشت یابی و بازرسی در شناسايي و کنترل نقاط مخاطره آميز و همچنین جلوگیری از هدر رفت انرژی گفت: نقش گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی موجود در سبد انرژی کشور بر کسی پوشیده نیست و با توجه به گستردگی شبکه های گازرسانی و تجهیزات و متعلقات آن و اهمیت کنترل آنها به منظور جلوگیری از اتلاف این سرمایه ملی و حیاتی، فرآیند نشت یابی و بازرسی از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

وی با بیان مطالب فوق افزود: از مجموع 8 هزار و 603 کیلومتر نشت یابی صورت گرفته ، 7 هزار و 514 کیلومتر مربوط به شبکه های پلی اتیلن و یک هزار و 89 کیلومتر مربوط به خطوط فلزی می باشد و با توجه به اهمیت ایستگاه ها در پایداری و استمرار خدمات گازرسانی، علاوه بر نشت یابی شبکه و انشعابات، 585 ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری و 9 هزار و 399 عدد شیر شبکه های پلی اتیلن و فولادی نیز مورد نشت یابی قرار گرفته که این اقدامات به صورت مستمر و بر اساس برنامه ریزی مدون و مطابق شاخص های تدوین شده صورت پذیرفته است.

میدانشاهی در بخش دیگری از صحبت های خود از بازرسی و ضخامت سنجی ایستگاه ها و بازرسی شیرها به عنوان یکی دیگر از وظایف بازرسی فنی نام برد و تصریح نمود: در سال جاری مطابق استانداردهای ابلاغی شرکت ملی گاز ایران و با بهره گیری از ابزار و تکنولوژی به روز علاوه بر پایش 147 مورد ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری و یک هزار و 93 عدد شیرهای شبکه و خطوط، 38 مورد بازرسی نیز از پروژه های گازرسانی انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در پایان یادآور شد: مجموع اقدامات صورت پذیرفته از طرفی منجر به افزایش ضریب ایمنی، بهبود بهره وری، جلوگیری از خطرات احتمالی، کاهش هدر رفت گاز و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی شده و از طرف دیگر عاملی موثر در حفظ و صیانت از گاز طبیعی و تأسیسات و تجهیزات گازرسانی به عنوان سرمایه های ملی به شمار می رود.
آدرس کوتاه :