شناسه : 30342082


شب گذشته نشست خبری شورای شهر و شهردار بافق با خبرنگاران برگزار شد.

به گزارش یزدرسا به نقل از بافق خبر؛


آدرس کوتاه :