شناسه : 6642634
به مناسبت هفته کشاورزی


مدیر کل جهاد کشاورزی استان یزد در آستانه فرارسیدن هفته کشاورزی در نشستی خبری به تشریح عملکرد یک سال گذشته این سازمان و پروژه های آتی جهاد کشاورزی پرداخت.

یزد رسا

مدیر کل جهاد کشاورزی استان یزد در آستانه فرارسیدن هفته کشاورزی در نشستی خبری به تشریح عملکرد یک سال گذشته این سازمان و پروژه های آتی جهاد کشاورزی پرداخت.
آدرس کوتاه :