شناسه : 36383407
ناگفته های ابوترابی از شهردار پیش تعیین شده:


عضو شورای شهر یزد گفت: آنچه از برآیند روند انتخاب شهردار یزد بدست می آید؛ این است که شهردار یزد قبلاً انتخاب شده بوده است و جلسه انتخاب شهردار تشریفاتی و حتی برنامه گرفتن از 13 کاندیدا شهرداری صرفاً یک رد گم کنی بوده است.

عضو شورای شهر یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا در رابطه با روند انتخاب شهردار یزد و جلسه روز گذشته این شورا، اظهارداشت: در جریان انتخاب شهردار جدید یزد، از 13 نفر به عنوان کاندیدا، برنامه گرفته شد که برخی از افراد شرط پذیرفتن پست شهرداری را 11 رای کامل شورا بیان کردند.

محسن ابوترابی، ادامه داد: گزینه های در بین این 13 نفر وجود داشت که 5 عضو شورای شهر آماده همکاری و حمایت بودند تا 11 رای شورای شهر را به طور کامل داشته باشد اما دیگر اعضا همراهی نکردند.

یزد خالی از جوانان متعد و توانمند نیست

وی تصریح کرد: مدت کم باقیمانده تا پایان دوره شورا این ضرورت را ایجاب می کرد تا شخصی بومی در راس کار به عنوان شهردار یزد انتخاب شود که جوانان متعهد، توانمند و خوشنام یزدی برای این سمت کم نداشتیم.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر گفت: اما در جلسه روز گذشته شورای شهر با اصرار 6 نفر از اعضای شورای شهر یزد شخصی غیر یزدی به عنوان شهردار یزد انتخاب شد و 5 نفر از اعضای شورای شهر یزد به شخصی بومی رای دادند.

وی با بیان اینکه اکثر رزومه شهردار منتخب شورای شهر تئوری است، اذعان داشت: شخص جدید فعالیت اجرایی جدی نداشته است و تنها مسئولیت اجرایی وی در شهرداری تهران در زمان نجفی بوده که وضعیت شهرداری تهران هم مشخص است.

انتخاب داوری، شرط فرهمند برای ماندن در شهرداری یزد

وی در پاسخ به این سئوال که «داورنظری اردبیلی چگونه به عنوان گزینه شهرداری مطرح شد؟» گفت: یکی از مباحثی که در رابطه با انتخاب این شخص مطرح شده؛ این است که فرهمند برای ماندن در شهرداری یزد، این گزینه را پیشنهاد داده است و ماندن خود در شهرداری را منوط به انتخاب این فرد به عنوان شهردار دانسته است.

ابوترابی تاکید کرد: اعتقاد داریم؛ مصلحت شهر بر هر مصلحت و حتی مصلحت فردی مانند فرهمند که 11 رای شورای شهر برای شهردار شدن را داشته است، ارجحیت دارد و مماشاتی برای این موضوع نداشته ایم.

شهردار یزد قبلاً انتخاب شده بود

وی در پاسخ به این ابهام که چگونه برخی از اعضای شورای شهر یزد قبل از جلسه انتخاب شهردار در برخی از شبکه های اجتماعی از انتخاب داور نظری اردبیلی به عنوان شهردار یزد خبرداده بودند، گفت: آنچه از برآیند روند انتخاب شهردار یزد بدست می آید؛ این است که شهردار یزد قبلاً انتخاب شده بوده است و جلسه انتخاب شهردار تشریفاتی و حتی برنامه گرفتن از 13 کاندیدا شهرداری صرفاً یک رد گم کنی بوده است و برخی از این افراد بازیچه 6 عضو شورای شهر قرار گرفتند.

وی در تشریح اظهارات خود، اذعان داشت: داور نظری اردبیلی قبل از انتخاب به عنوان شهردار، از برخی از مناطق شهر بازدید داشته و حتی ارتباط هایی را با برخی افراد در شهرداری گرفته است.

انتهای پیام/م*
آدرس کوتاه :