شناسه : 37553769
اولین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج یزد؛


بعد از گذشت 48 ساعت رقابت نفس گیر اولین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج یزد کم کم به ایستگاه پایانی خود نزدیک می شود.Loading the player...

آدرس کوتاه :