شناسه : 36251127


بانوی یزدی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با تبدیل منزل خود به گلخانه، گیاهان خاص و زینتی را پرورش می‌دهد.

یزدرسا؛ یک بانوی یزدی باذوق و سلیقه به‌فرمان رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با تبدیل منزل خود به گلخانه، گیاهان خاص و زینتی را پرورش می‌دهد.

ارکیده، بنفشه آفریقایی و هم‌خانواده‌های این گیاه همچون پریمولینا، کلومن آ، اپیشیا، استرپتوساپسرون، استرپتوکارپوس، افوربیاملی ازجمله گیاهانی است که این بانوی یزدی در منزل خود در دل کویر ایران پرورش می‌دهد.

 

 
آدرس کوتاه :


محمد
همین؟ چهار تا عکس گذاتید و تمام؟ آخر اسم و فامیل بگید، چقدر سرمایه گذاشته، چقدر سود داره، چطور می فروشه، از کجا شروع کرده؟
پست شده در ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۰:۴۳