شناسه : 36733118
استاندار یزد در دیدار با اعضای انجمن اتحادیه دانش آموزان اسلامی:

نیازمند پرورش دانش آموزان مشارکت‌جو و مشارکت پذیر هستیم


استاندار یزد در رابطه با نیازهای آموزشی امروزی دانش‌آموزان گفت: امروزه نیازمند پرورش دانش آموزان مشارکت‌جو و مشارکت پذیر هستیم تا نسل آینده که قرار است بر مسند امور بنشیند، نسلی در برگیرنده انسان های خودساخته و منشا تغییر و تحول باشد.

به گزارش خبرنگار یزدرسا، محمدعلی طالبی در دیدار با اعضای انجمن اتحادیه دانش آموزان اسلامی یزد با تاکید بر لزوم فعالیت‌های این اتحادیه برای پر کردن خلاء های آموزشی گفت: بخشی از آموزش‌ها شامل محیط رسمی مدرسه و محیط خانوادگی نمی شود و اتحادیه می‌تواند این نقص را برطرف کند.

طالبی همچنین در رابطه با نیازهای آموزشی امروزی دانش‌آموزان گفت: امروزه نیازمند پرورش دانش آموزان مشارکت‌جو و مشارکت پذیر هستیم تا نسل آینده که قرار است بر مسند امور بنشیند، نسلی در برگیرنده انسان های خودساخته و منشا تغییر و تحول باشد.

استاندار یزد همچنین افرود: موضوعات مختلفی همچون آموزه های دینی، علمی و فرهنگی می‌‌تواند در دستور کار این اتحادیه قرار گیرد تا تقویت کننده سبک زندگی ایرانی و اسلامی دانش آموزان باشد.

وی با تاکید بر لزوم آموزش‌های اجتماعی دانش‌آموزان در یزد، اظهار داشت: وجود نگاه تک بعدی آموزش در یزد علیرغم برخی موفقیت‌ها، موجب ظهور برخی مشکلات برای دانش‌آموزان و حتی خانواده‌هایشان چه در زمان تحصیل و چه در زندگی اجتماعی آن‌ها گردیده، بنابراین لازم است تا همه توان خود را در جهت تحت پوشش قرار دادن همه ابعاد آموزشی دانش‌آموزان بگذاریم.

استاندار یزد با اشاره به نقش کمکی تشکل ها و انجمن‌های دانش ‌آموزی در پر کردن خلاء های آموزشی، تصریح کرد: واقعیت این است که به دلایل متعدد، دست آموزش و پرورش برای باز گذاشتن فضای آموزشی بسته است و این اتحادیه ها و تشکلهای دانش آموزی هستند که می‌توانند در این مسیر آموزش و پرورش را یاری دهند.

طالبی آنگاه در ادامه حضور دانش آموزان در برگزاری فعالیت‌های این اتحادیه را ارزشمند و سرمایه‌ مناسبی برای آینده فعالیت‌های این موسسه دانست.

استاندار یزد همچنین با اشاره به توافق رئیس اتحادیه دانش آموزان اسلامی کشور با وزیر آموزش و پرورش جهت حضور نماینده این اتحادیه در جلسات شورای آموزش و پرورش استان گفت: من هم معتقد به حضور نماینده دانش‌آموزان در جلسات شورای آموزش و پرورش استان هستم و پیگیر حضور نماینده اتحادیه در این جلسات براساس توافق صورت گرفته خواهم شد.

انتهای پیام/ح
آدرس کوتاه :