شناسه : 37999295


بنا بر گزارشات منبع محلی اخیرا تعدادی از افراد محلی روستای دره سیر سانیج شهرستان تفت به صورت خودجوش ورودی دره سیر سانیج را بسته اند.

به گزارش یزدرسا، بنا بر گزارشات منبع محلی اخیرا تعدادی از افراد محلی روستای دره سیر سانیج شهرستان تفت به صورت خودجوش ورودی دره سیر سانیج را بسته اند و اجازه ورود به افراد غیربومی نمی دهند! شلوغی روستا و عدم تخصیص اعتبار و امکانات، ریختن زباله ها و عدم جمع آوری آنها و معضلات فرهنگی از دلایل افرادی است که راه را بسته اند.

 از یک سو اهالی روستا حق دارند، چرا که حضور افراد از نقاط استان در این روستا نه تنها فایده ای برای آنها ندارد بلکه آلودگی و کثیفی روستا را به همراه دارد و اندک اعتبار روستا هم باید صرف تمیز کردن آن شود.

از سویی دیگر مسدود سازی به این شکل نه قانونی است و نه زیبا؛ بالاخره هیچ کس نمی تواند مانع استفاده مردم از طبیعت خدادادی شود. مضافاً اینکه وجود امامزاده ای در این روستا هم علت دیگر حضور مردم است.

انتهای پیام/س*
آدرس کوتاه :